Privacy

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens worden alleen gebruikt om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of bestelformulier op de website aan mij verstrekt. Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom deze gegevens nodig zijn
Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of om je bestelling te versturen. Daarnaast kan deze site jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang ik gegevens bewaar
Via deze website bewaar ik jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen
Deze website verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door mij een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op deze website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Deze website gebruikt alleen technische cookies om goed te functioneren. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar via e-mail. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Deze site neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.